Sara

Innreiing som firar på pris, ikkje på kvalitet!

Sara med dør leverast ferdig samansatt. Sara leverast i kvit høgglans og kvit matt front. Skrogene er i kvit matt. Høgskap i 30 cm med dører. Leverast i 60, 90 og 120 cm breidde.

Sjå våre utvalde kombinasjonar her. På DesignDittBad kan du setje saman din Sara.