Sara

Innreiing som firar på pris, ikkje på kvalitet!

Sara leverast ferdig samansatt, og er eit godt møbel å bruke der det ikkje skal koste skjorta. Sara leverast i kvit høgglans og kvit matt front. Skrogene er i kvit matt.

Sjå våre utvalde kombinasjonar her. På DesignDittBad kan du setje saman din Sara.