Servantar

Våre porselenservantar

Porselen er eit vakkert og levande materiele, og kvar servant hjå oss blir “handlaga”. Sidan porselen er eit meir levande materiale enn til dømes Evermite, er det større variasjon i måla. Porselen må alltid påreknast overmål - til dømes om du skal ha eit høgskap ståande inntil underskapet må du velje Evermiteservant. Ein porselenservant kan ein heller ikkje få heilt snorrett og bein, det vil alltid vere litt variasjon i overflate og kantar. Det er det som gjer porselen så levande, og med sjarm.

Evermiteservantar

EVERMITE-servant er ein kunstmarmorservant. EVERMITE er støypt i former som sikrar minimalt med variasjon i måla. Vi garanterer 0 / +3 mm i variasjon i lengdemål. EVERMITE er basert på modifisert polymerbase. Dette gjer servanten overlegen med omsyn til ripesikkerheit, flekkinntrenging og glans.